Bli med i Flybataljonen! Støtt DIN lokale flyplass!

Ny interesseorganisasjon for luftfarten.
Meld deg inn i dag!

Norge trenger flere, ikke færre flyplasser i framtiden

Bli med på innovasjonskonferanse!

image22

Flybataljonen inviterer til­ innovasjons­konferanse fredag 22. mai 2020 på X Meeting Point/Moxy Oslo X. Temaer for konferansen RESTART 2020 er luftfart, Kjeller flyplass, verdensarv og mulighetsarena.

Opplevelsespark på Kjeller

image23

«Skedsmo har muligheten for å skape Norges nye nasjonale museumspark – på Kjeller, etter forbilde av museumsparken på Bygdøy! Men da må distriktspolitikk og særinteresser vike for fag og historien», ifølge Cato Guhnfeldt.

Betydning for sikkerheten

image24

Uten treningsflyplasser stopper utdanningen av piloter i Norge og airlinerpiloter får ikke tilgang til anbefalt trening i fritiden. Det har betydning for sikkerheten til alle som flyr, hver dag, hele året.

100% elektrisk innen 2040

image25

Nå er tiden inne for å tenke nytt og samle krefter innen norsk luftfart. Med nye små og store elektriske og hybride fly, vil luftfart i løpet av de neste tiårene kunne bli den mest miljøvennlige transportformen.

Behovet kan bli tredoblet

image26

SSB estimerer at folketallet i og rundt Oslo vil bli doblet eller tredoblet i årene fram mot 2050. Behovet for flere sentrumsnære flyplasser kan forventes å øke tilsvarende de neste tiårene, ifølge ledelsen i Avinor.

Slå ring om flyplassene

image27

Vi inviterer alle til å slå ring om våre eksisterende flyplasser. Det er et behov for nye utredninger og langtidsplaner i norsk luftfart for å sikre en best mulig framtid for våre barn og neste generasjoner.

Støtt norsk luftfart!

Opprop fra Europa Nostra

 Europa Nostra har i sommer kommet med et opprop om bevaring av våre kulturminner i det europeiske kulturarvåret 2018. For å sikre framtidsrettet infrastruktur og luftfartshistoriske kulturminner bør det innføres en nulltoleranse overfor rasering og nedbygging av norske småflyplasser. Våre barn og neste generasjoner har rett til minst like gode muligheter for utdanning, mestring og opplevelser i framtiden som det vi har i dag.

Behov for stadig flere flyplasser

Avinors visjon er at all innenriks luftfart i Norge skal være elektrifisert innen 2040. Det vil åpne for helt nye muligheter innen norsk luftfart. SSB framberegner samtidig en dobling eller tredobling av folketallet i og rundt storbyene fram mot 2050. Vi trenger derfor stadig FLERE, ikke færre sentrumsnære flyplasser i framtiden!

Bli med i Flybataljonen!

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass! Dagens flyplasser utgjør en infrastruktur som vanskelig kan erstattes. Det er ikke mangel på mer barnevennlige utbyggingsarealer i Norge. Bevar Bømoen, Frya, Hamar, Hokksund, Jarlsberg og Kjeller! I tillegg til vår eksisterende infrastruktur bør våre styringsmakter starte en planlegging av nye sentrumsnære flyplasser! Meld deg inn i Flybataljonen!

Om oss

Riksantikvaren vil frede nær halvparten av Kjeller flyplass

image28

4. oktober 2018 offentliggjorde Riksantikvar Jørn Holme sitt utkast til fredning som omfatter 430 dekar av 1100 dekar, 40% av arealene som utgjør Kjeller flyplass. Hele den Indre flyveplass og nær halvparten av flyplassen nærmest Nitelva foreslås fredet. I tillegg har Riksantikvaren tatt med en liten del av Den ytre flyveplass, området som i dag utgjør Småflyhavna og som er et nasjonalt og internasjonalt kulturminne på høyde med resten av flyplassen. Utkastet til fredning er lagt ut til en førstehånds høring med en utsatt frist for innspill til 23. november. Send en epost til postmottak@ra.no med emnetekst «Innspill fredningssak for Kjeller flyplass» og skriv hva du mener! 

«Nasjonalt og internasjonalt fyrtårn»

image29

Under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018 sa styreleder Per Harald Grue i Norges Kulturminneforbund at det er «mitt håp og mitt ønske at Flydagen 2018 vil overbevise sentrale myndigheter, kommunale myndigheter og ikke minst alle dere som er tilstede her i dag for å sikre at Kjeller flyplass kan bli og skal bli et nasjonalt og internasjonalt fyrtårn knyttet til norsk luftfarthistorie».

95% vil bevare HELE Kjeller flyplass

image30

95 prosent av over 4300 personer svarte ja til en bevaring av hele Kjeller flyplass i en spørreundersøkelse på Facebook som ble avsluttet 9. september 2018, på dagen ett år før lokalvalget 2019. Framtiden til Kjeller og spørsmålet om bevaring av nasjonale kulturminner kan bli en sentral valgkampsak i Skedsmo, Sørum og Fet før sammenslåingen av kommunene 1. januar 2020.

Abonnér

Nyheter

Kontakt oss

Ta kontakt!

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles Personvernpolicy og Vilkår for bruk gjelder.

Flybataljonen – Din lokale flyplass

Bømoen – Frya – Hamar – Hokksund – Jarlsberg – Kjeller – Vågå

Opening hours

Åpen i dag

09:00 – 17:00