image54

Bli med i Flybataljonen!

Ny interesseorganisasjon for norsk luftfart

Hamar og Kjeller flyplass er to av våre eksisterende anlegg som er truet av nedleggelse.


«Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse», sa generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018, før han fortsatte;


«Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass


Videre håper jeg dere skriver leserinnlegg, kontakter lokalpolitikerne, deltar i debattene i sosiale medier og sier meningene deres høyt. Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass».


Ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune har slått fast at «Kjeller flyplass tilhører fellesskapet».


Ifølge en meningsmåling på FB vil 95% av 4300 deltakere bevare 100% av Kjeller flyplass også i framtiden. 


En spørreundersøkelse utført av InFact viser at 74,1% sier nei til nedlegging av Stafsberg flyplass på Hamar.


«Resultatene fra undersøkelsen viser at ordføreren og andre folkevalgte er i utakt med egne velgere», sier leder for flyplassmiljøet på Hamar, Hallvard Hatlestad, til Ringsaker Blad.

I utakt med egne velgere

«Resultatene fra undersøkelsen viser at ordføreren og andre folkevalgte er i utakt med egne velgere», sier leder for flyplassmiljøet på Hamar, Hallvard Hatlestad, til Ringsaker Blad.

Finn ut mer